یه روز چاوز راه افتاد هلك و هلك رفت آمریكا. وضعیت اونجا رو كه دید، توی دلش، جوری كه بقیه متوجه نشن اون از آمریكا خوشش اومده، گفت: عجب پیشرفتی! عجب كشوری، چه رفاهی، چه نظمی، چه سیستم اداری منظمی، چه تشكیلاتی...
بعد رفت پیش اوباما و ازش پرسید: با دمتون گرم! شما چكار كردین كه اینقدر پیشرفت كردین؟ البته مرگ بر آمریكا!
اوباما گفت: ببین! كارهای ما مثل كارهای شما هرتی پرتی نیست. ما وقتی می*خوایم وزیر انتخاب كنیم، از همشون تست هوش می*گیریم، باهوش*ترین و به درد بخورترین اونها رو انتخاب می*كنیم. نه هر ننه قمری را! الان برات تست می*كنم حالشو ببری! ..
اوباما زنگ زد به هیلاری كلینتون گفت: هیلاری جان! عزیزم یه نوك پا بیا دفتر من، كارت دارم.
از اونجا كه اوباما مثل چاوز نبود، هیلاری با آرامش و سر فرصت رفت پیش اوباما. نه اینكه هول كنه و آب دستشه بذاره زمین!
اوباما به هیلاری گفت: یه سوال ازت می*پرسم، 30 ثانیه زمان داری كه جواب بدی. «اون كیه كه زاده*ی پدر و مادرته، اما برادر و خواهرت نیست؟»
چاوز خودش هم هنگ كرد و توی جواب موند كه یهو هیلاری گفت: خوب معلومه، خودمم دیگه!
چاوز كف كرد و سریع برگشت ونزوئلا و زنگ زد به « نیكولاس مادورو» وزیر خارجه و گفت: آب دستته بذار زمین بیا اینجا كارت دارم! ....
وقتی مادورو اومد كلی داد و هوار راه انداخت و حنجره پاره كرد كه: خاك بر سرت. آخه این چه وضع مملكته. این چه وضع جهانه! مثلا تو وزیر امور خارجه*ای! خجالت بكش. یه سوال ازت می*پرسم، سه روز فرصت داری جواب بدی. وگرنه می*فرستمت جایی كه عرب نی انداخت.
بعد پرسید: «اون كیه كه زاده*ی پدر و مادرت هست، اما برادر و خواهرت نیست؟»
«مادورو» عزا گرفت كه عجب سوال خفنی. خلاصه رفت و هر چی فكر كرد چیزی به ذهنش نرسید. یهو یادش افتاد بره پیش «كالین» از نخبه*های مزدور بدبخت استكباری كشورش كه سال قبل بازنشسته*اش كردن و از اون بپرسه. وقتی «كالین» رو دید گفت: ای بدبخت غربزده، بگو ببینم: «اون كیه كه زاده*ی پدر و مادرت هست، اما خواهر و برادرت نیست؟» ....
كالین سریع گفت: خوب معلومه، خودمم دیگه!
«مادورو» كلی حال كرد و از ذوقش سریع رفت پیش چاوز و گفت: كجایی چاوز من كه جواب رو پیدا كردم.
چاوز گفت: خوب بگو ببینم: «اون چه كسیه كه زاده*ی پدر و مادرت هست، اما خواهر و برادرت نیست؟»
وزیر خارجه گفت: خوب معلومه، اون «كالینه» دیگه.
چاوز عصبانی شد و داد زد: نه احمق، نه گیج! اون هیلاری كلینتونه، هیلاری كلینتون!