اولین مدرسه غیر مختلط در لس آنجلس بخاطر ایجاد تمرکز پسرها بر درس!

 

 

 

در این دبیرستان دانش‌آموزان دختر و پسر در كلاس‌های جداگانه درس می‌خوانند و در تالار سخنرانی، دخترها در یك ردیف و پسرها در ردیفی دیگر می‌نشینند...

 

 

 

نخستین دبیرستان غیر مختلط در لس‌آنجلس تأسیس و افتتاح شد.

در این دبیرستان دانش‌آموزان دختر و پسر در كلاس‌های جداگانه درس می‌خوانند و در تالار سخنرانی، دخترها در یك ردیف و پسرها در ردیفی دیگر می‌نشینند.

هدف از تأسیس این دبیرستان ایجاد اعتماد به نفس در دخترها و تمركز پسرها بر درس است.

ریشه جداسازی جنسیتی كلاس‌های درسی به مطالعاتی كه مدیران مدارس انجام داده‌اند برمی‌گردد؛ بر اساس این مطالعات، تمركز دانش‌آموزان دبیرستانی در كلاس‌های مختلط به راحتی از بین می‌رود.

این تحقیقات نشان‌ می‌دهد كه دخترها به تدریج علاقه به دروس ریاضی و علوم طبیعی را از دست می‌دهند و در دبیرستان مهارت‌هایشان به شدت كاهش می‌یابد.

مدیر این مدرسه اظهار داشت: اكنون شاهد كلاس‌های آرام‌تری هستیم.